Utánfutó

Bérlési feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Érvényes személyazonosságot igazoló okmány, valamint gépjármű vezetői engedély (nem kezdő, legalább 2 éves)
 • Kaució, ár-érték arányú, alkalmazásfüggő (*külföld, belföld, hosszú távú bérlés)

A bérléséhez szükséges iratok:

 • Személyazonosságot igazoló okmány
 • Lakcímkártya
 • Bérlő nevére és lakcímére szóló utolsó befizetett közüzemi csekk
 • Mobil telefon elérhetőség, ami a bérlőnél csörög

Cégek esetén:

 • Aláírási címpéldány
 • Cégjegyzésre jogosulttól hivatalos megbízás
 • Bankszámláról küldött kaució

Gépjármű átvétele és visszavétele:

 • A gépjármű, utánfutó és egyéb bérelhető eszközök díja minden esetben 24 órára (1 teljes napra) vonatkoznak.
 • Átadás átvétel személyesen a telephelyünkön előzetes időpont egyeztetés alapján.
 • A visszaadás késedelme esetén pótdíjat számítunk fel! Amennyiben előre nem várt esemény miatt késik a visszaadás, kérjük, jelezze! A bérlési időlejárta után történő használat esetén – amennyiben Ön a szerződéskötéskor megadott elérhetőségeken nem elérhető – jogi lépéseket teszünk! Fél napot meghaladó késedelmes visszaadás esetén teljes napi bérlési díjat számítunk fel! Ha a gépjárműben/utánfutóban, bérelt eszközökben kár keletkezett, haladéktalanul értesítsen minket!

Használat:

Használat során kérjük fokozottan figyeljen arra, hogy az Ön által vezetett jármű nagyobb, hosszabb lehet az Ön által a hétköznapokban használt járműveknél, így a kanyarodó ívek a féktávok a megszokott parkolók, beállók magassági vagy szélességi méretei eltérhetnek és kellemetlenül meglephetik Önt! Ha bizonytalan a parkolásnál, be/ki hajtásnál, kérjen külső segítséget! Figyeljen a megnövekedett súly miatti féktávokra!

A járműveket tisztán adjuk át és így is várjuk vissza. A természetes használatból fakadó koszolódásra nem számítunk fel takarítási költséget, de ettől eltérő esetben a bérbe adó jogosult a takarítási költséget a kaucióból levonni!

Utánfutóink kulturált  raktérrel rendelkeznek, szállítás idejét, értékes vagy kényes dolgait megfelelő körülmények között szállítsák. Éppen ezért, kérjük, hogy Ön is vigyázzon rá, hogy a következő bérlőnek is kulturált komfortos szállítást tudjunk biztosítani.

Amennyiben a bérelt járművön a működés során hibát/ rendellenességet/sérülést tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket!

A járművek esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállítás miatt a bérbe adót felelősség nem terheli (vismajor), viszont a bérbe adó a lehetőségekhez képest csere gépjárművet biztosít, vagy a szállítás más módon történő megoldását felajánlhatja.

A járművek kulcsát, forgalmi engedélyét a bérlő köteles magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő a jármű esetleges ellopása/eltűnése esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni,  a járművekben a bérleti idő alatt bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezéséig a kaució összege bérbe adónál marad.

Bérlő köteles a járműveket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a közlekedésben és parkolásoknál körültekintően használni, majd azt lezárva tartani.

Káresemény:

Használat közben előfordulhat más által vagy saját hibából keletkező káresemény Ilyenkor a lehetőségekhez képest kérjük, a járműről és a környezetről készítsen fotókat és értesítsen minket! Semmi esetre se kezdje meg a javítást, mentést, amíg velünk nem egyeztetett, mert az ebből fakadó költség minden esetben a bérlőt terheli!

A utánfutók illetve egyéb bérelt eszközök használata közben keletkezett károkért a Bérlő felel, így a kölcsönzéskor fizetett kaució összegén felül is köteles a teljes kárt megtéríteni! A nem körültekintő közlekedés vagy nem megfelelő használat során bekövetkezett károkozásnál a Bérlőt tovább terheli a javítás ideje alatt kieső bérleti díjak összege is! Bérbe adó a helyreállítás költségét a javítási számlával bizonyítani köteles. A javítások csak szakszervizben végezhetőek el!

Felhívjuk a bérlő figyelmét, hogy a járművek bérlése ideje alatt teljes anyagi, erkölcsi és jogi felelősséggel tartozik, az elmulasztott parkolási bírságokat, gyorshajtás, egyéb, a bérlés ideje alatt a bérlő által keletkezett büntetéseket köteles utólag is megfizetni, valamint tudomásul veszi és aláírásával hozzájárul személyi okmányai másolására, illetve a hivatalos szervek (rendőrség, bíróság, parkolási társaság) megkeresése esetén azok átadására!

Bérlő elfogadja, hogy a bérelt járműről átadás-átvételkor fénykép is készülhet.

Bérelhető utánfutóink:

– Autószállító, 4 m-es, 2018 augusztusában újonnan forgalomba helyezett, 2700 kg össztömegű, önsúlya: 600 kg, kézi csörlővel.
raktér mérete: 400 x 200 cm
Ára: 10 000 Ft/nap

Több napos bérbe adás esetén egyedi, személyre szabott árat adunk meg, számunkra fontos a partneri elégedettség és a visszatérő ügyfelek.

Árak az Áfát nem tartalmazzák!